Nowe kompetencje zwiększające skuteczność
i efektywność trenera, coacha oraz osób zajmujących się
rozwojem indywidualnym oraz organizacyjnym