logo ilm72
Certyfikacja z zintegrowanych modeli przywództwa
i narzędzia psychometrycznego ILM72


"Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie."

(Strycharczyk i Clough)

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.
Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych, które to określają styl przywódczy osoby lub też całej organizacji.   Dodatkowo po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych mających wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Program zakłada:
  Prezentacja modelu i wyników badań
  Analiza przypadków i nawiązanie do innych praktyk L&D, HR, Coaching
  Dyskusja w gronie praktyków i wymiana doświadczeń
  Ćwiczenia interpretacyjne na skalach
  Praca na raportach i symulacje sesji informacji zwrotnych
  Obsługa konta internetowego
Po ukończeniu programu:
Uczestnicy otrzymają Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze Zintegrowanym Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej ILM72. Uczestnicy od razu będą mogli zakupić dodatkowe testy ILM72 po cenach licencjonowanego użytkownika.


Daty wydarzeń:

19.08.2022 (II dzień: 26.08.2022)
18.10.2022 (II dzień: 27.10.2022)
lub zapytaj o inny termin

Trener prowadzący: Katarzyna Lorenc

Koszt udziału:
1998,75 PLN brutto


Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat oraz 2 jednostki badania ILM72.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Certyfikacja odbędzie się po zebraniu się grupy minimum 4 osobowej.

Po certyfikacji odbywa się 1,5 godzinne podsumowanie, w terminie dogodnym dla wszystkich Uczestników.

Zgłoś swój udział lub dowiedz się więcej
Imię i Nazwisko*
Firma*
Stanowisko*
E-mail*
Tel. kontaktowy*
   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
i informacyjnych dotyczących oferowanych przez BizYou Sp. z o.o. produktów i usług.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
od BizYou Sp. z o.o.
  *wymagane
 
logo bizyou
Kontakt
BizYou sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 68/83,
01-949 Warszawa
Tel. +48 606 941 107,
Tel. +48 690-893-619
email: bizyou@bizyou.pl