Certyfikacja z zintegrowanych modeli przywództwa
i narzędzia psychometrycznego ILM72


"Przywództwo to wywieranie wpływu, inspirowanie i nakierowywanie innych na osiąganie celów organizacji, a także tworzenie poczucia sukcesu zarówno w dłuższej jak i w krótszej perspektywie."

(Strycharczyk i Clough)

Prace przeprowadzone przez naukowców brytyjskich z Uniwersytetu Hull wspierane przez AQR International i Instytut Przywództwa i Zarządzania w Wielkiej Brytanii (ILM) wykazały, że większość stosowanych i znanych modeli przywództwa bazuje na tych samych komponentach, które to reprezentują różne aspekty preferowanego stylu przywództwa.
Tak powstał Zintegrowany Model Przywództwa i narzędzie psychometryczne ILM72, umożliwiające zbadanie indywidualnego oraz grupowego stylu przywództwa. Ma to szczególne znaczenie w momencie gdy organizacja potrzebuje zbudowania oczekiwanej kultury organizacyjnej. Wynikiem przeprowadzonych badań jest uzyskanie modelu opierającego się na 6 skalach szczegółowych, które to określają styl przywódczy osoby lub też całej organizacji.   Dodatkowo po przeanalizowaniu skal szczegółowych wykryto istnienie 3 skal globalnych mających wpływ na osiągnięcie sukcesu przez przywódcę.

Program zakłada:
  Prezentacja modelu i wyników badań
  Analiza przypadków i nawiązanie do innych praktyk L&D, HR, Coaching
  Dyskusja w gronie praktyków i wymiana doświadcze
  Ćwiczenia interpretacyjne na skalach
  Praca na raportach i symulacje sesji informacji zwrotnych
  Obsługa konta internetowego
Po ukończeniu programu:
Uczestnicy otrzymają Certyfikat z AQR International potwierdzający nabycie wiedzy i umiejętności związanych ze Zintegrowanym Modelem Przywództwa i narzędziem ILM72. Każdy uczestnik dostanie dostęp do indywidualnego konta na platformie AQR obsługującej ILM72. Uczestnicy od razu będą mogli zakupić dodatkowe testy ILM72 po cenach licencjonowanego użytkownika.


Termin i miejsce warsztatów:Siedziba 4 Business & People
ul. Oksywska 34a, 01-694 Warszawa

Trener prowadzący: Katarzyna Lorenc

Koszt udziału:
1260 zł netto

Zgłoszenie na Certyfikację w terminie do:


Cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch oraz przerwy kawowe.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoś swój udział lub dowiedz się więcej
Imię i Nazwisko*
Firma*
Stanowisko*
E-mail*
Tel. kontaktowy*
   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
i informacyjnych dotyczących oferowanych przez 4 Business & People Sp. z o.o. produktów i usług.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
od 4 Business & People Sp. z o.o.
  *wymagane
 
logo 4bp
tam, gdzie ma zajść pozytywna zmiana
Kontakt
4 Business & People Sp. z o.o.
ul. Oksywska 34a,
01-694 Warszawa
Tel. +48 690-894-368,
Tel. +48 690-893-619
email: 4bp@4bp.com.pl